Publikacje

 

Zjawisko luzowania obręczy i zakres stosowania obręczowanych zestawów kołowych ze wstawkami kompozytowymi

KTS PS 15 li2007, Katowice

 

Układy hamulca w pojeździe szynowym stanowią najbardziej istotne ogniwo w łańcuchu elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi, ładunku i samego pojazdu. Ostatecznym elementem układów zapewniających bezpieczeństwo pozostaje hamulcowy system trybologiczny pojazdu. Najbardziej rozpowszechnionymi hamulcowymi systemami trybologicznymi w pojazdach szynowych sa pary cierne: wstawka hamulcowa-koło oraz okładzina cierna-tarcza hamulcowa. 

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF

 

   

Sposób na decybele

Biuletyn Konkurencyjni nr 2/2006

 

Pociąg bardzo przyjemnie dla ucha brzmi w wierszu Tuwima, ale w rzeczywistości wytwarza uciążliwy hałas. Firma Frenoplast ze Szczytna znalazła na to sposób, realizując projekt "Wdrożenie do eksploatacji w wagonach towarowych nowych kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL w celu redukcji hałasu emitowanego przez kolej".  

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF

 

   

Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych

TTS nr 11-12, 2006

 

Jednym z elementów uciążliwych, szczególnie dla bezpośredniego otoczenia linii kolejowych, jest hałas. Związane z ciągłym rozwojem transportu kolejowego zwiększanie prędkości pociągów i częstotliwości kursów powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu, zatem jego redukcja staje się jednym ze strategicznych celów kolei europejskich.

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF

 

 

Dwa lata ekploatacji kompozytowych wstawek hamulcowych w Polsce

TTS nr 1-2, 2005

 

W ostatnich latach w Unii Europejskiej duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i na aspekt ekologiczny urządzeń technicznych. Również w zakresie transportu szynowego podjęto prace mające na celu uczynienie go mniej uciążliwym dla środowiska i bardziej komfortowym dla podróżnych. Jednym z elementów uciążliwych, szczególnie dla bezpośredniego otoczenia linii kolejowych, jest hałas. Związane z ciągłym rozwojem transportu kolejowego zwiększanie prędkości pociągów i częstotliwości kursów, powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu, zatem jego redukcja staje się jednym ze strategicznych celów kolei europejskich.

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF

 

 

Kompozytowe wstawki hamulcowe

TTS nr 7-8, 2003

 

W ostatnich latach w Unii Europejskiej duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i na aspekt ekologiczny urządzeń technicznych. Również w zakresie transportu szynowego podjęto prace mające na celu uczynienie go mniej uciążliwym dla środowiska i bardziej komfortowym dla podróżnych. Jednym z elementów uciążliwych, szczególnie dla bezpośredniego otoczenia linii kolejowych, jest hałas. Związane z ciągłym rozwojem transportu kolejowego zwiększanie prędkości pociągów i częstotliwości kursów, powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu, zatem jego redukcja staje się jednym ze strategicznych celów kolei europejskich.

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF

 

 

Badania eksploatacyjne żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Transport nr 43, 2001

 

W pracy opisano część badań i pomiarów jakie dokonano w czasie prób ruchowych wstawek żeliwnych i kompozytowych klocków hamulcowych zamontowanych w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN57. Przeprowadzone próby miały na celu wyznaczenie masy hamowanej pojazdu oraz parametrów związanych z hamowaniem hamulcami klockowymi: hałasu, drgań i temperatury.

 

 

Czytaj artykuł w wersji PDF