Strona główna > O firmie > Dotacje unijne

Dotacje unijne

 

Firma FRENOPLAST jest w trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt."Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

   

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt pt. „Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych typu K”.

 

W kwietniu 2007 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach której firma otrzymała dofinansowanie na badania przedkonkurencyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1 „Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R”. W wyniku realizacji projektu firma opracowała i wdrożyła do produkcji nowy, innowacyjny produkt – kompozytowe wstawki hamulcowe typu K. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt pt. „Wdrożenie do eksploatacji w wagonach towarowych nowych kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL w celu redukcji hałasu emitowanego przez kolej”.

 

We wrześniu 2005 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach której firma otrzymała dofinansowanie na badania przedkonkurencyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R”. W wyniku realizacji projektu firma opracowała i wdrożyła do produkcji nowy, innowacyjny produkt – kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy FRENOPLAST poprzez unowocześnienie procesu wytwarzania okładzin ciernych”.

 

W 2005 roku podpisana została umowa, w ramach której firma otrzymała dofinansowanie na zakup środków trwałych umożliwiających zautomatyzowanie procesu technologicznego produkcji okładzin ciernych Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. W wyniku realizacji projektu firma zautomatyzowała proces technologicznego wytwarzania okładzin ciernych, co umożliwiło dalsze podniesienie jakości produkowanych wyrobów, a także zwiększenie mocy produkcyjnych. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Firma FRENOPLAST w dniach 18-22 września 2006 r. wzięła udział jako wystawca w najbardziej prestiżowej międzynarodowej imprezie branży kolejowej – INNOTRANS - odbywającej się w Belinie.

 

Udział firmy w tej imprezie wystawienniczej został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Firma FRENOPLAST w dniach 7-9 grudnia 2005 r. wzięła udział jako wystawca w najbardziej imprezie branży kolejowej na terenie Szwajcarii – MT Eisenbahn-Technologie, w Bazylei.

 

Udział firmy w tej imprezie wystawienniczej został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Firma FRENOPLAST w dniach 17-20 listopada 2005 r. wzięła udział jako wystawca w Polskiej Wystawie Narodowej w Kairze, Egipt.

 

Udział firmy w tej imprezie wystawienniczej został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Firma FRENOPLAST w dniach 16-18 maja 2005 r. wzięła udział jako wystawca w Polskiej Wystawie Narodowej w Ałmatach, Kazachstan.

 

Udział firmy w tej imprezie wystawienniczej został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________